top of page

O ORCHESTRU > HISTORIE A SOUČASNOST


Komorní orchestr Vlasty Škampové je amatérský smyčcový orchestr, který vznikl počátkem roku 1994. Nese jméno po české dirigentce a klavíristce Vlastě Škampové (1937-1989). Profesorka Škampová řídila po několik desetiletí Pražský studentský orchestr, z něhož pochází  většina současných členů orchestru. 

U zrodu Komorního orchestru Vlasty Škampové (s původním názvem Bumův komorní orchestr) stál violista a houslista Petr Verner, který po řadu let byl jeho dirigentem a uměleckým vedoucím. Po roce 2010 orchestr začal spolupracovat i s dalšími dirigenty – zejména Andreou Krausovou, Janem Hádkem, Chuheiem Iwasakim a Vojtěchem Jouzou.

pso_old.jpg

Orchestr je tvořen převážně amatérskými hudebníky, které spojuje neocenitelná zkušenost z mnohaletého působení v Pražském studentském orchestru.  Členové orchestru mají nejrůznější povolání - jsou mezi nimi lékaři, pedagogové, inženýři, právníci, ekonomové, překladatelé apod. a hudbě se věnují ve svém volném čase.


Po celou dobu existence Komorního orchestru Vlasty Škampové hrají významnou roli v jeho koncertní činnosti benefiční a výchovné koncerty. Výtěžky benefičních koncertů byly věnovány zejména na konto SOS Dětské vesničky, na fond pro uprchlíky BERKAT při kostele U Salvátora v Praze a hospicovému sdružení Cesta domů. Výchovné koncerty byly určeny zejména žákům základních a mateřských škol v Praze i mimo Prahu (např. opakované koncerty v Horním Maršově u Trutnova). Orchestr též několikrát vystoupil v rámci kulturních akcí v protialkoholní léčebně u Apolináře.

Orchestr často doprovází profesionální umělce a spolupracuje s  pěveckými sbory, jmenujme např. Čeští madrigalisté, Canti di Praga, Collegium 419, Komorní sbor En Arché, plzeňský sbor Česká píseň či komorní pěvecký sbor z dánského Aarhusu. Orchestr vystoupil v celé řadě sálů a kostelů nejen v Praze, ale po celé republice (Děčín, Mariánské Lázně, Březnice, Louny, Rakovník, Třebíč, Brandýs nad Orlicí, Humpolec, Kutná Hora, Nadějkov  atd.). V řadě pražských sálů si orchestr svými vystoupeními již vytvořil tradici a pravidelně se do nich vrací – jedná se zejména o České muzeum hudby, kostel U Salvátora, sál Martinů Lichtenštejnského paláce a v neposlední řadě sál katolické farnosti na Habrovce.

Habrovka_holky_edited.jpg

?

???

19:30

Modlitebna ČCE

Korunní 60,

Praha 2

bottom of page